מפגשי מעקב

מפגשי המעקב הם מהות הקשר בינינו לבין האימהות, הם מאפשרים לנו להמשיך ללוות אותך בהנקה, להיות לך לעזר בשלבים השונים, לזהות צרכים חדשים, לתת כלים חדשים ולחדד כאלו שנלמדו.

בתרבויות שבטיות אימהות צעירות מסתמכות על צפייה בנשות השבט עוד בטרם היותן אימהות. לאחר הלידה הן מקבלות ליווי בהנקה כמו בשאר ההיבטים של האימהות שלהן. לעומת זאת בתרבות המערבית רבות מהנשים מגיעות ללידה בלי שראו מקרוב תינוק יונק, ודאי לא בימים הראשונים לחייו. מפגשי המעקב ממלאים למעשה את החלל השבטי שנוצר הן בהיבט המקצועי הן בהיבט הרגשי ובתחושת השותפות לדרך.

תוכלי להגיע לפגישות המעקב במרפאות שלנו לפי הצורך. נוסף על הפגישות, המעקב מתבצע בשיחות טלפון, הודעות סמס, וואטסאפ ועוד. העדכונים השוטפים ממך חשובים להצלחת המעקב ולהצלחת הטיפול שהוצע והם באחריותך.