Subject: מצבים מיוחדים

תרופות שמחייבות זהירות מיוחדת או שאינן מומלצות בהנקה

תרופות רבות בטוחות לשימוש בהנקה, עם זאת יש כמה סוגי תרופות שדורשות תשומת לב מיוחדת או שאסורות בהנקה. להלן כמה מהן, עם זאת המידע שיובא הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ רפואי לנטילה או אי נטילת תרופה. על כל שאלה ספציפית  מומלץ לפנות למרכזים  הטרטולטוגיים ברחבי הארץ (ראו מידע בהמשך). קבוצת תכשירים למה הן משמשות לאילו תופעות עלולות לגרום תרופות נגד סרטן ותרופות ציטוטוקסיות (פוגעות בתאים) לטיפול בסרטן ובמחלות אוטואימוניות נטילת תרופות מקבוצות אלה  כרוך בתופעות לוואי קשות שמשתנות מתרופה לתרופה, ביניהן דיכוי מח עצם, אנמיה, דיכוי מערכת החיסון, פגיעה בתפקוד תאים. תרופות רדיאואקטיביות (איזוטופים) בדיקות אבחון כגון PET, מיפוי MIBI החשש הוא ממעבר של המנה הרדיואקטיבית לתינוק ולכן  כשנעשה שימוש בתרופות מקבוצה זו נדרשת הפסקת הנקה.

קראי עוד »

תרופות שמחייבות זהירות מיוחדת או שאינן מומלצות בהנקה

תרופות רבות בטוחות לשימוש בהנקה, עם זאת יש כמה סוגי תרופות שדורשות תשומת לב מיוחדת או שאסורות בהנקה. להלן כמה מהן, עם זאת המידע שיובא הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ רפואי לנטילה או אי נטילת תרופה. על כל שאלה ספציפית  מומלץ לפנות למרכזים  הטרטולטוגיים ברחבי הארץ (ראו מידע בהמשך). קבוצת תכשירים למה הן משמשות לאילו תופעות עלולות לגרום תרופות נגד סרטן ותרופות ציטוטוקסיות (פוגעות בתאים) לטיפול בסרטן ובמחלות אוטואימוניות נטילת תרופות מקבוצות אלה  כרוך בתופעות לוואי קשות שמשתנות מתרופה לתרופה, ביניהן דיכוי מח עצם, אנמיה, דיכוי מערכת החיסון, פגיעה בתפקוד תאים. תרופות רדיאואקטיביות (איזוטופים) בדיקות אבחון כגון PET, מיפוי MIBI החשש הוא ממעבר של המנה הרדיואקטיבית לתינוק ולכן  כשנעשה שימוש בתרופות מקבוצה זו נדרשת הפסקת הנקה.

קרא עוד »
לחצו כאן לצפיה בקטלוג
דילוג לתוכן