Topic: פטמות שקועות

פטמות סיליקון

פטמות סיליקון הן אביזר הנקה המולבש על הפטמה ועל העטרה. הן  משמשות במצבים שונים שבהם נדרש לעצב את הפטמה כדי להקל על התינוק להיצמד לשד בעת התמודדות עם  אתגרים אנטומיים או פיזיולוגיים של האם או של התינוק. למרות שבחלק מהמצבים השימוש בפטמת הסיליקון ייתן מענה לתסמינים בלבד, הוא יכול לספק הקלה זמנית ויאפשר  הנקה, בד בבד עם המאמץ לאתר את מקור הקושי שהוביל לשימוש בפטמת הסיליקון. מצבים רווחים לשימוש בפטמת סיליקון: קושי של פגים או תינוקות שנולדו לפני המועד להיצמד לשד או לינוק ביעילות. טונוס שרירים נמוך שמצריך לגרות את חך התינוק ליניקה קושי בהיצמדות לשד בשל פטמות שקועות או שטוחות אשר אינן מזדקרות או אינן נשארות זקורות בתגובה לגירוי. שימוש תכוף בבקבוק שעלול לגרום לתינוק

קראי עוד »

פטמות סיליקון

פטמות סיליקון הן אביזר הנקה המולבש על הפטמה ועל העטרה. הן  משמשות במצבים שונים שבהם נדרש לעצב את הפטמה כדי להקל על התינוק להיצמד לשד בעת התמודדות עם  אתגרים אנטומיים או פיזיולוגיים של האם או של התינוק. למרות שבחלק מהמצבים השימוש בפטמת הסיליקון ייתן מענה לתסמינים בלבד, הוא יכול לספק הקלה זמנית ויאפשר  הנקה, בד בבד עם המאמץ לאתר את מקור הקושי שהוביל לשימוש בפטמת הסיליקון. מצבים רווחים לשימוש בפטמת סיליקון: קושי של פגים או תינוקות שנולדו לפני המועד להיצמד לשד או לינוק ביעילות. טונוס שרירים נמוך שמצריך לגרות את חך התינוק ליניקה קושי בהיצמדות לשד בשל פטמות שקועות או שטוחות אשר אינן מזדקרות או אינן נשארות זקורות בתגובה לגירוי. שימוש תכוף בבקבוק שעלול לגרום לתינוק

קרא עוד »
לחצו כאן לצפיה בקטלוג
דילוג לתוכן