Topic: תרופות והנקה

תרופות שמחייבות זהירות מיוחדת או שאינן מומלצות בהנקה

תרופות רבות בטוחות לשימוש בהנקה, עם זאת יש כמה סוגי תרופות שדורשות תשומת לב מיוחדת או שאסורות בהנקה. להלן כמה מהן, עם זאת המידע שיובא הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ רפואי לנטילה או אי נטילת תרופה. על כל שאלה ספציפית  מומלץ לפנות למרכזים  הטרטולטוגיים ברחבי הארץ (ראו מידע בהמשך). קבוצת תכשירים למה הן משמשות לאילו תופעות עלולות לגרום תרופות נגד סרטן ותרופות ציטוטוקסיות (פוגעות בתאים) לטיפול בסרטן ובמחלות אוטואימוניות נטילת תרופות מקבוצות אלה  כרוך בתופעות לוואי קשות שמשתנות מתרופה לתרופה, ביניהן דיכוי מח עצם, אנמיה, דיכוי מערכת החיסון, פגיעה בתפקוד תאים. תרופות רדיאואקטיביות (איזוטופים) בדיקות אבחון כגון PET, מיפוי MIBI החשש הוא ממעבר של המנה הרדיואקטיבית לתינוק ולכן  כשנעשה שימוש בתרופות מקבוצה זו נדרשת הפסקת הנקה.

קראי עוד »

רשימת מרכזים טרטולוגיים

רשימת מרכזים טרטולוגיים – מרכזים שבהם ניתן לקבל ייעוץ ומידע בנוגע לבטיחות נטילת תרופות בתקופת ההנקה: המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי של משרד הבריאות ייעוץ טלפוני ללא תשלום בימים ראשון – חמישי, בשעות 15:00-09:00 טלפון: 02-5082825  פקס: 02-6474822 המרכז הארצי למידע בהרעלות  בקריה הרפואית רמב”ם קו לייעוץ בנושא תרופות בהיריון והנקה בימים ראשון – חמישי בשעות 15:00-08:30 טלפון:  04-7772725 קו לייעוץ בנושא הרעלות פועל 24 שעות ביממה ואינו מיועד בעיקרון  לשאלות אודות היריון והנקה אם כי נותן לפעמים תשובות בנוגע לתכשירים בסיסיים: 04-8541900 ייעוץ תרופתי בהיריון ובהנקה – “הריופון” – מרכז רפואי אסף הרופא ייעוץ טלפוני בימים ראשון-חמישי, בשעות: 14:00-08:00 טלפון:  08-9779309   בנוסף קיים  פורום בטיחות תרופות בהיריון והנקה באתר של בית חולים שיבא http://nashim.sheba.co.il-  יש

קראי עוד »

תרופות שמחייבות זהירות מיוחדת או שאינן מומלצות בהנקה

תרופות רבות בטוחות לשימוש בהנקה, עם זאת יש כמה סוגי תרופות שדורשות תשומת לב מיוחדת או שאסורות בהנקה. להלן כמה מהן, עם זאת המידע שיובא הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ רפואי לנטילה או אי נטילת תרופה. על כל שאלה ספציפית  מומלץ לפנות למרכזים  הטרטולטוגיים ברחבי הארץ (ראו מידע בהמשך). קבוצת תכשירים למה הן משמשות לאילו תופעות עלולות לגרום תרופות נגד סרטן ותרופות ציטוטוקסיות (פוגעות בתאים) לטיפול בסרטן ובמחלות אוטואימוניות נטילת תרופות מקבוצות אלה  כרוך בתופעות לוואי קשות שמשתנות מתרופה לתרופה, ביניהן דיכוי מח עצם, אנמיה, דיכוי מערכת החיסון, פגיעה בתפקוד תאים. תרופות רדיאואקטיביות (איזוטופים) בדיקות אבחון כגון PET, מיפוי MIBI החשש הוא ממעבר של המנה הרדיואקטיבית לתינוק ולכן  כשנעשה שימוש בתרופות מקבוצה זו נדרשת הפסקת הנקה.

קרא עוד »

רשימת מרכזים טרטולוגיים

רשימת מרכזים טרטולוגיים – מרכזים שבהם ניתן לקבל ייעוץ ומידע בנוגע לבטיחות נטילת תרופות בתקופת ההנקה: המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי של משרד הבריאות ייעוץ טלפוני ללא תשלום בימים ראשון – חמישי, בשעות 15:00-09:00 טלפון: 02-5082825  פקס: 02-6474822 המרכז הארצי למידע בהרעלות  בקריה הרפואית רמב”ם קו לייעוץ בנושא תרופות בהיריון והנקה בימים ראשון – חמישי בשעות 15:00-08:30 טלפון:  04-7772725 קו לייעוץ בנושא הרעלות פועל 24 שעות ביממה ואינו מיועד בעיקרון  לשאלות אודות היריון והנקה אם כי נותן לפעמים תשובות בנוגע לתכשירים בסיסיים: 04-8541900 ייעוץ תרופתי בהיריון ובהנקה – “הריופון” – מרכז רפואי אסף הרופא ייעוץ טלפוני בימים ראשון-חמישי, בשעות: 14:00-08:00 טלפון:  08-9779309   בנוסף קיים  פורום בטיחות תרופות בהיריון והנקה באתר של בית חולים שיבא http://nashim.sheba.co.il-  יש

קרא עוד »
לחצו כאן לצפיה בקטלוג
דילוג לתוכן